Teknoloji Gunlugu

VMware vSAN Depolama Politikası Bazlı Yönetim (SPBM)

Önceki yazımda kısaca geçtiğim Storage Policy Based Management (SPBM) kısmını detaylandırmaya çalışacağım. SPBM‘de belirtilen koruma tipleri Datastore Default, per-VM ve per-VMDK olarak uygulanabilmektedir.

Depolama Politikası Kuralları özgün kaynak için burayı inceleyebilirsiniz.

Primary level of failures to tolerate (PFTT) : Sanal makine nesnesinin tolare edebileceği sunucu ve aygıt hataları sayısını tanımlar. n adet arızaya tolerans gerekliyse her bir veri RAID5 ve RAID6 parite verisi dahil olmak üzere n+1 yere yazılır. Sanal sunucu oluşturulurken depolama politikası seçilmezse, varsayılan politika seçilerek devam edilir. Fault Domain yapısı mevcutsa 2n+1 kadar kapasiteye ihtiyaç duyulur. Örneğin 2 Fault Domain varsa 2(2)+1=5 birim kapasiteye ihtiyaç duyulur.

Stretched Cluster (SC) yapısında bu değer  tolare edilebilecek sanal sunucu nesnelerini tanımlar. Her iki lokasyon arasında veri korumasını sağlayabilmek için PFTT ve SFTT eş zamanlı olarak kullanılır. SC yapısında PFTT maksimum değeri 1‘dir.

Secondary level of failures to tolerate (SFTT) : Stretched Cluster yapısında bu kural bir lokasyondaki PFTT sayısına ulaştıktan sonra (lokasyon çöktükten sonra) ikinci lokasyonda tolare edilebilecek sunucu sayısını belirler. Örneğin PFTT=1 ve SFTT=2 ve birinci lokasyona erişim durduysa, cluster ikinci lokasyonda 2 sunucu kaybına kadar tolerans gösterebilir.

Data Locality : Stretched Cluster yapısında PFTT=0 olarak belirlendiğinde çalışır. None, Preferred ya da Secondary seçenekleri bulunur. Kısaca veri gecikmesi istenmeyen sanal sunucuların çalışması belirli lokasyonlara sınırlanabilir. Varsayılan değeri None‘dır.

Failure tolerance method : Veri replikasyonu methodunun Performans ya da Kapasite odaklı olup olmayacağını belirler. RAID1 performans odaklıdır ve daha çok kapasiteye ihtiyaç duyar, 4 ve üzeri sayıda sunucu mevcut RAID5/6 (Erasure Coding) ve PFTT=1 olarak seçilirse kapasite odaklı olan RAID5 elde edilir. 6 ve üzeri sayıda sunucu mevcut RAID5/6 (Erasure Coding) ve PFTT=2 olarak seçilirse ek güvenlik ve kapasite odaklı RAID6 elde edilir.

Stretched Cluster (SC) yapısında SFTT yapılandırıldığında bu değer RAID yapısına değil tolare edilebilecek sunucu sayısına etki eder.

Number of disk stripes per object : Her bir sanal makine nesnesinin kaç aygıt üzerine dağıtık olarak yazılacağını belirler. Varsayılan 1‘dir, bundan büyük değerler daha iyi performans verir ancak daha fazla sistem kaynağı kullanır. Varsayılan değerin değiştirilmesi önerilmez. 

Flash read cache reservation : Varsayılan olarak cache reservation eşit olarak bütün nesneler arasında paylaştırılır ve değerin değiştirilmesi gerekmez. Sorun çözme amacıyla kullanılabilir. Varsayılan değeri %0 ve Maksimum değeri %100‘dür.

Force provisioning : Bu kural aktif olduğunda PFTT, Number of disk stripes per object ve Flash read cache reservation politikaları gereksinimleri karşılanmasa dahi yeni sanal makine oluşturulabilir. Sağlıklı çalışan bir vSAN ortamında bu kural aktif edilmemeli yalnızca felaket gibi aciliyet içeren durumlarda yeni kurulum yapılabilmesi için kullanılmalıdır.

Object space reservation : Sanal sunucu disk (vmdk) nesnelerinin kaplayacağı alanı belirler. Varsayılan değer %0 (thin) ve maksimum değer %100’dür (thick)

Disable object checksum : Varsayılan olarak bu değer No olarak tanımlıdır. vSAN uçtan uca veri bütünlüğünü kontrol eden, bozulma olduğunda otomatik olarak onaran mekanizmalara sahiptir. Bu değer Yes olarak tanımlanırsa, veri bütünlüğü doğrulanamaz.

IOPS limit for object : Bir nesneye tanımlı (ör. VMDK) IOPS limitini belirler. IOPS hesaplanırken okuma ve yazma işlemleri eşit kabul edilir ancak cache hit oranı ve ardışıklık göz önünde bulundurulmaz. Eğer bir diskin IOPS limiti geçilirse, I/O işlemleri sınırlandırılır. IOPS limit for object = 0 ise limitler zorunlu değildir. vSAN, operasyonun ilk saniyesi ya da bir süre işlem yapılmadığında nesnenin IOPS limit değerinin iki katına çıkmasına izin vermektedir.

  • Bonus olarak Stretched Cluster yapısında en çok ihtiyaç duyacağınız politikaları içeren SPBM Cheat Sheet‘e buradan erişebilirsiniz.
Yorum yapılmamış


You can leave the first : )Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir