Teknoloji Gunlugu

VMware vSAN Fault Domain

Bu yazımda vSAN Fault Domain konusunu açıklayacağım. Özgün kaynağı buradan inceleyebilirsiniz.

Fault domain mekanizması vSAN kümesini birden çok kabinet ya da blade şasiler üzerinde yayarak, aynı anda birden çok sunucu arızası ya da bir kabinetin tamamen erişilemediği durumlarda sistemlerin çalışmasına olanak sağlar. Her bir Fault Domain‘e bir ya da birden fazla sunucu eklenebilir.

vSAN kümesindeki Primary level of failures to tolerate (PFTT) politikası, sanal makinenin tolare edebileceği hataların sayısına bağlıdır. PFTT=1 olarak tanımlandığında, vSAN Fault Domain içerisindeki herhangi tekil hatayı (Ör. tüm kabinete erişimin kesilmesi) tolare edebilmektedir.

Fault Domain‘ler yapılandırılıp sanal sunucu oluşturulduğunda, vSAN, replika, witness gibi koruma öğelerinin farklı Fault Domain‘lerde saklandığından emin olur. Eğer depolama bazlı politika PFTT=n ise, vSAN en az 2n+1 sayıda Fault Domain‘e ihtiyaç duyar. Eğer vSAN kümesindeki sanal makineler Fault Domain politikasını kullanıyorlarsa, ilgili sanal makine nesneleri farklı kabinetlerde tutulur.

Üç node içeren vSphere kümesi ile aynı şekilde PFTT=1 sağlanabilmesi için min. 3 adet (2*1+1) Fault Domain ihtiyacı vardır.

Bir kabinete tamamen erişilemediği durumda, yüksek oranda donanım kaynağı yitirilir, bu etkiyi en aza indirmek için küçük boyutlarda Fault Domain‘ler oluşturulması önerilir.

Fault domain‘ler ile çalışılırken aşağıdaki Best Practise ilkeleri takip edilmelidir;

  • vSAN kümesi içerisinde min. 3 en iyi sonuçlar için 4 ve fazla sayıda Fault Domain oluşturulmalı.
  • Herhangi Fault Domain‘e ait olmayan bir sunucu kendi tek-sunuculuk Fault Domain‘ine dahildir şeklinde düşünülür.
  • vSAN içerisindeki sunucular farklı kümelere taşındıklarında, ait oldukları Fault Domain özelliklerini korumaya devam ederler.
  • Her vSAN sunucusunun bir Fault Domain‘e atanması gerekmez, mümkünse eşit boyutlarda Fault Domain‘ler yapılandırılmalıdır.
  • Fault Domain tasarlanırken hem disk hem işlem gücü açısından eş sunuculardan oluşturulması önerilir.
  • Bir Fault Domain içerisine en az 1 olmak üzere istenilen sayıda sunucu eklenebilir.

Bir sonraki yazım Stretched Cluster olacak, buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum yapılmamış


You can leave the first : )Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir